Ανοιχτής καλλιέργειας με ράμπα

                                             Χαρακτηριστικά:

Τα χαρακτηριστικά θα ανανεωθούν σύντομα.